marks
release:1.01 -10.01
march 2000 - december 2009

about mark(s)

a quick graph
by Ted Pearson

the mind's eye
by Lynn Crawford

Editor: Deb King
Literary Editor:Ted Pearson
      Chris Tysh
Contributing Editor: Lynn Crawford
Art Editor: Deb King
Guest Literary Editor: Carla Harryman

Robert Andersen - v1.01, 03/01/00,
  see also - v2.02, 06/01
Bruce Andrews - v6.01, 03/05
Dora Apel - v1.01, 03/00
Rae Armantrout - v8.02, 09/08
Hartmut Austin - v9.01, 12/08
Lynne Avadenka - v4.02, 06/03
Raul Ferrera-Balanquet - v3.03, 09/02
Dodie Bellamy with Sue De Beer - v2.03, 09/01
Steve Benson - v4.04, 12/03
Alan Bernheimer - v9.01, 12/08
Caitlin Berrigan - v6.02, 06/05
Mei-mei Berssenbrugge - v3.02, 06/02
Sadiq Bey - v1.02, 06/00
Robert Bielat - v5.03, 09/04
MacArthur Binion - v5.03, 09/04
Matthew Blake - v8.01, 03/07
Sara Blakeman - v8.01, 03/07
Martyn Bouskila - v4.01, 03/03
Constance Bruner - v8.02, 09/08
Robert Burgoyne - v1.04, 12/00
Reed Bye - v2.02, 06/01
Norene Cashen - v3.01, 03/02
Norene Cashen - v5.04, 12/04
Jim Chatelain - v7.02, 06/06
Abigail Child - v7.03, 09/06
Jack Collom - v6.01, 03/05
C A Conrad - v10.01, 03/10
Mitch Cope - v5.01, 03/04
John Corbin - v5.04, 12/04
Marlena Corcoran - v5.04, 12/04
Lynn Crawford - v1.02, 06/00
  see also Details: for Lynne Avadenka
Alan Davies - v8.01, 03/07
Juliet Davis - v9.02, 07/09
Jean Day - v8.01, 03/07
Rose De Sloover - v6.02, 06/05
Raffaele D'Onofrio - v9.01, 12/08
Rachel Blau DuPlessis - v3.01, 03/02
Patrick Durgin - v9.02, 07/09
Andrea Eis - v2.01, 03/01
Gary Eleinko - v5.01, 03/04
Laura Elrick - v6.03, 09/05
Stephen Emerson - v9.01, 12/08
Frank English - v9.02, 07/09
Tirtza Even - v10.01, 03/10
Samuil Feinberg - v4.04, 12/03
Gina Ferrari - v3.03, 09/02
Kass Fleisher - v7.03, 09/06
Edward Foley - v1.03, 09/00
Mary Fortuna - v7.03, 09/06
Vievee Francis - v6.02, 06/05
William Fuller - v4.02, 06/03
Jesus Manuel Mena Garza - v8.01, 03/07
Jeff Gerber - v7.01, 03/06
Alan Gilbert - v7.02, 06/06
Michael Gizzi - v5.01, 03/04
Brenda Goodman - v6.03, 09/05
Dick Goody - v6.01, 03/05
Michael Gottlieb - v9.01, 12/08
Ted Greenwald - v3.03, 09/02
Marina Gutierrez - v7.03, 09/06
Janet Hamrick - v1.03, 09/00
Matthew Hanna - v3.03, 09/02
Bill Harris and Allie McGhee
    with Faruq Z. Bey
- v3.02, 06/02
Carole Harris - v2.02, 06/01
Carla Harryman and Amy Trachtenberg - v1.04, 12/00
Carla Harryman - v5.03, 09/04
James Hart - v4.02, 06/03
Hachivi Edgar Heap of Birds - v3.01, 03/02
Kelley Heaton - v4.03, 09/03
Lyn Hejinian - v4.03, 09/03
Sherry Hendrick - v3.01, 03/02
Barbara Henning - v3.03, 09/02
Mary Laredo Herbeck - v4.04, 12/03
Jerry Herron with Lowell Boileau - v1.03, 09/00
Scott Hocking - v4.04, 12/03
Jen Hofer - v8.01, 03/07
Bob Holman - v1.04, 12/00
Holly Hughes and Megan Hildebrandt - v7.03, 09/06
Christine Hume - v5.02, 06/04
Brad Iverson - v9.02, 07/09
Amelia Jones - v4.01, 03/03
Dennis Michael Jones - v6.02, 06/05
Beth Joselow - v9.02, 07/09
Masood Kamandy - v6.04, 12/05
Greg Kiewiet - v1.03, 09/00
Kai Kim - v2.04, 12/01
Aaron Kunin - v9.01, 12/08
Mark Laliberte - v4.02, 06/03
Dustin W. Leavitt - v9.02, 07/09
Joel Levise - v4.01, 03/03
Rachel Levitsky - v6.02, 06/05
Machyderm, Inc. - v2.04, 12/01
Nathanial Mackey - v4.01, 03/03
Melanie Manos - v4.01, 03/03
Stephen Magsig - v2.04, 12/01
Gail mally-mack - v7.02, 06/06
Tom Mandel - v4.03, 09/03
Harry Mathews - v2.03, 09/01
The MBC - v9.01, 12/08
Robin Tremblay-McGaw - v2.02, 06/01
Allie McGhee - v8.01, 03/07
Heather McGill - v3.02, 06/02
Scott McNally w/ Michael Peter - v5.03, 09/04
Christina McPhee - v8.01, 03/07
Kathleen McShane - v6.04, 12/05
Mez - v3.01, 03/02
Ken & Michael Mikolowski - v1.04, 12/00
Tracee Morris - v7.03, 09/06
Jennifer Moxley - v9.02, 07/09
Harryette Mullen - v2.01, 03/01
Paul Naylor - v8.01, 03/07
Jennifer Nellis - v10.01, 03/10
Mark Nowak - v5.01, 03/04
Dawn Nye - v3.04, 12/02
Maureen Owen - v2.01, 03/01
Jim Pallas - v3.01, 03/02
Steve Panton - v5.04, 12/04
Kyong Park - v3.02, 06/02
Valerie Parks - v1.02, 06/00
Ted Pearson - v1.01, 03/01/00
  see also: v7.01, 03/06
Michael Peter w/Scott McNally - v5.03, 09/04
Bob Perelman - v4.02, 06/03
Grace Graupe Pillard - v6.01, 03/05
Regina Celia Pinto - v8.01, 03/07
Vanessa Place - v10.01, 03/10
A. Ibn Pori Pitts - v6.01, 03/05
Kristin Prevallet - v3.01, 03/02
Larry Price - v7.02, 06/06
Sharon Que - v7.01, 03/06
Jon Raskin - v6.03, 09/05
Leslie Reese - v1.03, 09/00
Bhanu Kapil Rider - v3.03, 09/02
Judy Rifka - v4.02, 06/03
Ed Roberson - v3.04, 12/02
Kit Robinson - v1.02, 06/00
  see also v8.01, 03/07
Phaedra Robinson - v2.02, 06/01
Hugo Ball Room - v7.02, 06/06
Mel Rosas - v1.04, 12/00
roycrosse - v6.03, 09/05
Saffell - v1.02, 06/00
Isabel Saij - v9.01, 12/08
Leslie Scalapino - v6.03, 09/05
Karen Schifano - v6.04, 12/05
Sarah Schulman - v2.03, 09/01
Robert Sestok - v3.02, 06/02
Mark Sengbush - v4.04, 12/03
Keith Shein - v8.01, 03/07
Aaron Shurin - v2.04, 12/01
Eleni Sikelianos - v2.03, 09/01
Ron Silliman - v7.01, 03/06
John Sinclair - v2.02, 06/01
Nelson Smith - v3.04, 12/02
Clinton Snider - v1.03, 09/00
David Snow - v2.01, 03/01
Gilda Snowden - v1.01, 03/01/00
  see also: v5.02, 06/04
Boyd Spahr - v6.04, 12/05
Dayana Stetco - v2.02, 06/01
Brett Stalbaum - v3.04, 12/02
Brett Stalbaum and Ben Eakins - v2.04, 12/01
Christine Stamas - v4.03, 09/03
Dennis Summers - v5.02, 06/04
Sally Schluter Tardella - v2.03, 09/01
Anne Tardos - v3.02, 06/02
Dennis Teichman - v2.01, 03/01
  see also: v5.02, 06/04
Tamiko Thiel - v7.01, 03/06
Hugh Timlin - v4.03, 09/03
Rodrigo Toscano - v6.04, 12/05
Chris Tysh - v1.01, 03/01/00
George Tysh with Carl Schurer - v1.01, 03/01/00
Vito Valdez - v3.04, 12/02
Rick Vian - v10.01, 03/10
Sue Carman Vian - v5.01, 03/04
Rosmarie Waldrop - v2.04, 12/01
Lewis Warsh - v2.04, 12/01
Craig Watson - v3.04, 12/02
Barrett Watten with Stan Douglas - v1.02, 06/00
Barrett Watten - v4.04, 12/03
Marjorie Welish - v1.03, 09/00
Vijai Arthur Wenk - v4.03, 09/03
Tyrone Williams - v5.04, 12/04
Yoshiomi Yamaguchi - v2.03, 09/01
S. Kay Young - v5.02, 06/04
Marcia G. Yerman - v5.03, 09/04
Andrew Zawacki - v6.04, 12/05